شرکت بورمیولی روکو

گروه برمیولی روکو با سابقه فعالیت 200 ساله، دارای بیش از 2,200 کارشناس و حجم فروش سالیانه 500 میلیون یورو به بیش از 100 کشور در جهان یکی از بزرگترین و مهمترین تولیدکنندگان در سطح جهانی می باشد. فعالیت برمیولی روکو به سه گروه کالایی مشتمل بر ظروف غذاخوری، ظروف نگهداری غذا و ظروف مخصوص نوشیدنی ها تقسیم می شود.

 

 

 

شرکت اپال اروند

شرکت اپال اروند (سهامی خاص) در تاریخ 27/05/1394 به منظور تولید محصولات اپال و بلور رنگی در منطقه آزاد اروند شهر آبادان به ثبت رسیده است و با اخذ نمایندگی از شرکت بورمیولی روکو اسپانیا در زمینه ظروف اپال و بلور شروع به فعالیت نمود.